FAN 108 X 52 8MM BORE PLAIN HUB

Part No. D04011N
FAN 108 X 52 8MM BORE PLAIN HUB